Veiligheidsmededeling

Veiligheidsmededeling

Vrijwillige vervanging van JOCKEY² COMFORT gordelsluiting

Britax Römer biedt vrijwillige omwisseling aan voor gordelsluitingen van het JOCKEY² COMFORT fietsstoeltje voor kinderen. Britax Römer heeft bemerkt dat het twee fasen sluitingsmechanisme van de JOCKEY² COMFORT gordelsluiting door kinderen kan worden omzeild, zodat de sluiting te gemakkelijk kan worden losgemaakt. In het ergste geval kan een kind de sluiting ongemerkt losmaken en terwijl het naar buiten leunt in dynamische omstandigheden (bijv. tijdens rijden, stoppen, stilstaan, duwen enz.) uit het fietsstoeltje vallen. Dit kan tot ernstig letsel leiden.

Britax Römer besloot om het probleem na feedback van eindgebruikers te onderzoeken en heeft de mogelijke oorzaak vastgesteld. Vanaf half juni 2018 is een herziene en geoptimaliseerde versie van de gordelsluiting leverbaar, die voorkomt dat het twee fasen sluitingsmechanisme kan worden omzeild. Als u een JOCKEY² COMFORT hebt aangeschaft met de nieuwe versie van de sluiting, dan is deze omwisselingsactie niet op u van toepassing.

Ga voor meer informatie over de vervanging en of uw fietszadel is aangetast naar www.jockey-check.com